SPSS Veri Analizi

Sosyal bilimler için veri analizi isminin kısaltılmış hali olan SPSS, sayısal olarak çalışmakta olan bir istatistik veri analiz programıdır. SPSS veri analizi olarak yapılan aramalarda anketlerin analizi yapılabileceği gibi sadece sayısal verilerin analizinin yapılması da mümkündür. Özellikle sosyal bilimler disiplinlerinde göreceli kavramların çokça olması, bilim camiasında söz konusu disiplinlerle ilgili önemli handikaplar oluşturuyordu. Ancak uzun yıllar önce geliştirilmiş olan bu program yıllar içerisinde önemli güncellemeler almıştır ve mevcut haliyle gayet başarılı analiz sonuçlarını hesaplamaktadır. Yaşanan gelişmeler gerek akademik çalışmalarda gerekse de akademik olmayan araştırmalarda istatistik bilimi açısından tatmin edici sonuçlara ulaşmayı mümkün kılmıştır. Bu gelişmeler özellikle sosyal bilimlerin fen bilimlerine göre handikabını büyük oranda ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Programın hayatın her anında kullanılacağını düşünmekle birlikte sayıların kullanılması mümkün olan her yerde hayatımızın içinde olmasını bekliyoruz.

1-) SPSS Veri Analizi Danışmanlığı

Tez yazım sürecinde insanların anket kullanması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Tezle ilgili işlemleri çalışma sahibi yerine getirse bile, SPSS veri analizi danışmanlığı almadan anketlerin analizlerini tamamlaması çok zor veya zahmetlidir. Daha açık ifade edecek olursak yüksek lisans öğrencilerinin yüzde 90’ı istatistik veri analizi yapamaz. Hal böyle olunca konuyla alakalı işlem yapılabilmesi için insanların dışarıdan destek alması gerekir. Aksi durumda analizlerin yerine getirilmesi mümkün olmayacağından dolayı tezin ya da dönem projesinin başarı ile tamamlanması olası görünmemektedir.

2-) SPSS Veri Analizi Nedir?

Çoğu kimse hayatında ilk kez istatistikle karşılaşmaktadır. Peki SPSS veri analizi nedir? Aslında SPSS dediğimiz şey bir bilgisayar yazılımıdır. Her nevi sayısal verileri analiz etmeye yarayan bu yazılım ile, regresyon, ki kare, korelasyon, Anova ve Mann Whitney U analizi gibi parametrik ya da non-parametrik analizler yapılmaktadır.

3-) SPSS Veri Analizi Ne İçin Kullanılır?

Eldeki verilerin her türlüsü istatistiksel olarak işlenebilir. Peki SPSS veri analizi ne için kullanılır? Aslında anketlerde kullanılır gibi yaygın bir inanış olmasına rağmen bu yanlıştır. Çünkü sayısal olarak ifade edilebilen her nevi bilgi, istatistiksel olarak işlenebilmektedir. Mesela büyüme rakamları ve işsizlik ilişkisi bu programda işlenebilir. Sonuçta ısrarla anket uygulanması ya da ölçekler gerekmiyor. Üstelik tek başına akademik çalışmalar için değil, herhangi bir amaçla SPSS veri analizi yapılabilir.

4-) SPSS Veri Analizi Nasıl Yapılır?

Burada yanıt verilmesi icap eden konulardan bir diğeri ise SPSS veri analizi nasıl yapılır olacaktır? Soruya en yalın haliyle yanıt vermeye gayret göstersek dahi gerçekten zor ve teknik bilgiler içeriyor.

 1. Verilerin Toplanması: Yüksek lisans tezleri ya da dönem projeleri hakkında amacınıza uygun olarak verilerin tespit edilmesi ve bunların toplanması. Gerekirse sadece akademik camia için değil, şirketinizin gelirleriyle herhangi diğer bir rakamı istatistik açısından incelemeniz mümkündür.
 2. Verilerin Ayıklanması ve Düzenlenmesi: Veri girişi programa yapıldıktan sonra hatalı veri olup olmadığı kontrol edilir ve veriler ayıklanır. Hatalı olan veriler çıkarılır ve analize dahil edilmez.
 • Değişkenlere Karar Verilmesi: Analiz edilecek değişkenlerle alakalı durum netleştirilir ve değişkenlere karar verilir.
 1. Analiz Türü Belirlenmesi: Amaca uygun olacak biçimde ve istatistik bilimi ilkeleri etrafında hangi SPSS analizinin yapılacağı netleştirilir.
 2. Analizlerin Uygulanması: Planlanan analizler uygulanır. Elbette veri setinin yapısı burada belirleyici etmenler arasındadır.
 3. Sonuçların Ortaya Konulması: Elde edilen sonuçlar çıktı haline getirilir ve Word gibi bir programa aktarılır.
 • Tabloların Türkçe Diline Çevrilmesi: SPSS veri analizi yapanların bileceği üzere program dili İngilizcedir. Dolayısıyla çıktılar da İngilizce olur. Türkçe çalışmalar için tablolardaki ifadelerin Türkçeye çevrilmesi gerekir.
 • Meydana Getirilen Tabloların Yorumlanması: Elde edilen bulgular sayısal veri olduğundan dolayı, bunların ne ifade ettiği yorumlanmalıdır. Ortalama sade bir vatandaş tabloların altındaki yazıları incelemek suretiyle konuyu anlamadır. Sade biçimde bilgiler yorumlanır.
 1. Gerekiyorsa Görsellerin (Şekil, Grafik gibi) Oluşturulması: İstendiği durumda grafik gibi görseller tercih edilir. Bunlar akademik çalışmalarda sıklıkla tercih edilir.
 2. Teslim.

5-) SPSS Veri Analizi İçin Ne Kullanılır?

Esasında istatistik bilimi hayatımızın her anında kullanılır. Doğal olarak SPSS veri analizi ne için kullanılır? denildiğinde belirli bir alan ile sınırlandırmak pek olası değildir. Sayısal olarak ifade edilebilen tüm alanlarda SPSS veri analizi kullanılabilir. Mesela ülkelerin cari açıkları ile döviz kurları arasındaki ilişkiye bakılabilir. Başka bir açıdan bakıldığında işsizlik verileri ile GSYİH verileri kıyaslanabilir. Üçüncü bir alternatif olarak ise en sade haliyle ölçek ya da anketlerin veri analizi yapılabilir. Kısacası sayısal olarak kullanılabilecek her türlü bilgi SPSS’te işlenebilir.

6-) SPSS Ücretli mi?

Bildiğiniz üzere SPSS bilgisayar yazılımıdır. Hal böyle olunca da bunu üreten IBM firması bu yazılımı ücretli satmaktadır. Kısacası SPSS lisans ücreti olan bir programdır.

7-) Veri Toplanması ve Organizasyonu

Belki de sayısal analiz yapmaktan ziyade işin en zoru veri toplanması ve organizasyonu olarak görülmektedir. Çünkü verilerin elde edilmesi daha doğru ifade ile sağlıklı veri elde edilmesi en az analizler kadar önemlidir. Aksi durumda hatalı bilgiler toplanmış olacaktır. Yanlış bilgileri dilediğiniz kadar analiz edin, bir şey olmayacaktır. Emin olunuz SPSS veri analizini doğru yapmak için verilerin doğru biçimde organize edilmesi son derece mühimdir.

😎 Veri Girişi

SPSS veri analizi yapmadan önce bilgilerin programa rakamsal olarak tanıtılması icap eder. Örneğin anket uygulamasında nerede ikamet edildiğini sorduğumuzu düşünelim. Veri girişi yapmadan önce seçeneklerin köy, ilçe ve şehir merkezi olduğunu varsayalım. Burada programa girip veri kısmına 1=Köy, 2=İlçe ve 3=Şehir merkezi gibi tanıtılmalıdır. Devamında ise eldeki veri sayısal olarak kodlanır ve buna tüm veri seti dijital ortama aktarılır.

9-) Analizin Yapılması

Bilimsel olarak analizin yapılması kesinlikle uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda rastgele analizin yapılması olursa emin olunuz sonuçlar hatalı olur. Söz gelimi şirketin yeni ürünler ortaya çıkardığını düşünelim. Burada yanlış yapılırsa belki de hiç tercih edilmeyen ürün üretilmeye başlar ve sonunda başarısızlık olur. Kısacası SPSS veri analizi ehil kişilerce yapılmalıdır.

10-) Sonuçların Yorumlanması

Bulgular elde edildi ve tablolara yerleştirildi ancak sonuçların yorumlaması ne olacaktır? Açıkçası SPSS veri analizi yapmakla sorun bitmiyor. Hemen yorumlar ortaya konulmalı ve ilgili kimselerin söz konusu tablolarda ne anlatıldığını anlaması sağlanır.

11-) SPSS Veri Analizi Yaptırmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Eğer çeşitli nedenlerle profesyonel istatistik hizmeti almak istiyorsanız ya da SPSS veri analizi yaptırmak istiyorum ne yapmalıyım diye düşünüyorsanız aşağıdaki adımları inceleyiniz. Doğru değerlendirme yapılabilmesi için sizden bazı bilgiler talep edeceğiz. Aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz analiz süreciyle ilgili tam olarak istenen şekilde bir çalışma ortaya çıkması adına önemlidir. Yöntem kısmı hakkında aşağıdaki soruların hepsine yanıt bekliyoruz ve halihazırda mevcut bilgileri/belgeleri iletmenizi rica ediyoruz.

 1. Anketleri siz mi hazırladınız yoksa bir kaynaktan yararlandınız mı?
 2. Eğer bir kaynaktan aldıysanız sorular üzerinde herhangi bir değişiklik yaptınız mı? Ölçeğe soru eklediniz/çıkardınız mı? (Demografik sorular önemli değildir).
 • Anketlerle ilgili yararlandığınız veya alıntı yaptığınız tüm kaynakları paylaşınız.
 1. Anketin Word halini (doldurulmuş veya yanıtsız) bizimle paylaşınız.
 2. Başlangıçtan şu ana dek anketi oluşturma ve uygulama süreciyle ilgili birkaç cümle ile açıklama yapar mısınız?
 3. Analizlerle ilgili sizin veya danışmanın bir notu var mı? Teslim tarihiniz nedir?
 • Kısacası anketle ilgili her şeyi bilmek ve var olan bilgileri/belgeleri bize iletiniz ve açıklama yapınız.

12-) SPSS Veri Analizi Ücretleri

On birinci başlıkta yer alan bilgileri iletirseniz SPSS veri analizi ücretleri hakkında bilgiler size iletilecektir. Yine de en basit SPSS analizi bile KDV dahil 7.000 ile 8.000 TL civarındadır.

13-) SPSS Veri Analizi Örnekleri

Son kısımlara gelirken SPSS veri analizi örnekleri hakkında talepte bulunan kimseler için örnek paylaşamayacağımızı ifade etmek isteriz. Gizlilik prensipleri gereğince maalesef ki sizlere referans paylaşamıyoruz. Yine de örnek isterseniz Dergi Park ve YÖK Tez Merkezinde yer alan akademik çalışmalardan SPSS veri analizi örnekleriyle alakalı binlerce doküman bulabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

SPSS veri analizi, çeşitli sayısal verilerin SPSS denilen bir bilgisayar yazılımı programı aracılığı ile anlamlı bulgular haline getirilmesidir. Örnek vermek gerekirse bir anket uyguladınız ve elde edilen verileri bu program yardımıyla analiz ediyorsunuz. Sonra bu bulgular tablolar haline getirilip yorumlanıyor. İşte bu işlemin tamamı SPSS veri analizidir.

İstatistik veri analizi son derece karmaşık ve komplike süreçlerden meydana gelmektedir. Çok fazla analiz yöntemi olmakla birlikte temel belirleyici verilerin normal dağılıma uyup uymamasıyla ortaya konulmaktadır. Bu sebepledir ki burada şu yöntemle ilerliyoruz demek doğru değildir. Ortaya çıkmış veri seti üzerinden uygun olan şekilde istatistik veri analizi yapılmaktadır. Ayrıca çalışma sahibi olarak sizlerin özel bir talebi varsa tabii ki bu da dikkate alıyoruz. Sonuç olarak hangi veri analiz yöntemi kullanılıyor sorusunun kısa yanıtı veri yapısı ile alakalı olarak değişkenlik göstermektedir.

Yazılımdan çıkan tablolar Microsoft Word programını aktarılır. Program İngilizce olduğundan dolayı tablodaki veriler Türkçeye çevrilir. Devamında ise araştırmacı söz konusu tablolarda yer alan verileri yorumlar ve ortaya SPSS analiz raporu çıkartılır.