Yüksek Lisans Tezi

Milyonlarca öğrenci lisans yani fakülte eğitimi alıyor olsa bile lisansüstü eğitimde durum benzer şekilde değildir. Çünkü pek çok insanın dört yıllık eğitimi tamamlaması neticesinde eğitim hayatlarına kalıcı ya da geçici olarak mola verdikleri bilinmektedir. Ayrıca çeşitli meslek gruplarında imza yetkisi bildiğiniz üzere fakülte eğitiminden gelmektedir. Lisansüstü eğitim daha çok bir alanda uzmanlaşmak ya da mesleki olarak gelişim amacıyla devam edilen programlardır. Ancak belirli bir grup ise üniversiteden mezun olduktan sonra bu kadar eğitimin kendisi için yeterli olduğunu düşünmektedir. Bu durumun doğal sonucu olarak insanların seviyeler yukarı çıktıkça eğitime olan ilgilerinin azaldığı gözlemlenmektedir.

1. Yüksek Lisans Tezi Danışmanlık Merkezi

Lisansüstü programlarda eğitim gören öğrencilerin ağırlıklı olarak iş hayatına atıldıkları görülmektedir. Ayrıca yüksek lisans tezi yazmadan önce yalnızca iş hayatı değil, aynı zamanda özel hayatların da değişim içerisine girdiği ve pek çok öğrencinin evlilik yoluna girdiği gözlemlenecektir. Yalnızca bu iki nedenle dahi yüksek lisans tezi danışmanlık merkezi arayışında ciddi artış görülmektedir. Çünkü insanlar lisans eğitimlerinde genelde çalışmaz. Çalışmıyor olmaları bir yana aynı zamanda ekonomik özgürlükleri yoktur. O halde profesyonel destek almak çok mantıklı ve ekonomik yöntemlerden birisi olmayacaktır. Ancak tersinden bakıldığında ise lisansüstü programlardaki bireylerin iş hayatı ve özel hayatlarındaki yükler tez yazımı için yeterli zaman bırakmaz.

Zaman kalmadığından dolayı işlemleri tamamlayabilmek adına hayatın herhangi bir noktasında profesyonel destek almak icap eder. İşte burada bireyler artık neye zaman yetiremiyorlar ise gerçek manada destek alırlar ve bir şekilde uykusuz gecelerden kaçınırlar. Çünkü bir günün 24 saati kesin olduğuna göre, ortada yapılması gereken işler öylece dururken bir de üzerine tez ya da dönem projesi yazmak gerçek manada zor olacaktır.

2. Yüksek Lisans Tezi Nedir?

Belirli alanda uzmanlaşmak adına devam edilen lisansüstü programlarda tez/proje yazmak icap eder. Bu yasal bir yükümlülük olmakta ve herkes tarafından istisnasız hazırlanmak durumundadır. İşte tezli programlarda eğitim görüyorsanız meydana getirmeniz gereken akademik çalışma; yüksek lisans tezi nedir? Sorusuna yanıt olarak verilebilir. Kısacası dersler bittikten sonra meydana getirilmesi icap eden bilimsel araştırmadır. Eğer sizler bir öğrenci olarak yüksek lisans tezi yazmak istiyorsanız demek ki artık mezun olup diploma almanızın önünde tek engel kaldı demektir.

3. Yüksek Lisans Tezi Kaç Sayfa Olmalı?

Çoğunlukla öğrencilerin fikir sahibi olmadığı konuların başında yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı? Sorusu gösterilebilir. Aslında emin olunuz bu sorunun doğru bir yanıtı yoktur. Çünkü ilgili enstitünün yazım kılavuzunda aksi belirtilmiyorsa yüksek lisans tezi uzunluğu tamamen danışman öğretim üyesi ile anlaşmanıza bağlı bir olgu olacaktır.

Diğer taraftan bazı üniversitelerde ya da enstitülerde direkt olarak sayfa miktarı sınırlaması ya da kelime açısından sınırlama olabilmektedir. Eğer sizin enstitünüz her ne istiyorsa mutlak suretle buna uymak durumundasınız. Öyle ki söz konusu sınırları aşmanız mümkün olmayacağından dolayı çalışmayı buna göre yönlendirmek icap eder. Örneğin Bahçeşehir Üniversitesi kelime sınırlı çalışmalar talep etmektedir. Alt ve üst bant olarak sözcük açısından bu sınıra uymak durumundasınız. Ancak böyle bir sınırlandırma yoksa danışmanla mutabık olmak durumundasınız. Direkt olarak kaç sayfa olması gerektiğini sormak biraz riskli olsa bile zaman içerisinde hocam bunu ilerletemiyorum

4. Yüksek Lisans Tezi Kaynakçada Nasıl Gösterilir?

Tez yazarken üzerinde önemle durulması icap eden konuların başında yararlanılan kaynakların referans olarak gösterilmesi gelir. Çünkü yüksek lisans tezi başta olmak üzere, tüm akademik seviyelerde mutlaka yazılan yazıların dayanağı olmalıdır. Merak eden kimseler için yüksek lisans tezi kaynakçada nasıl gösterilir? Burada yanıtlamaya çalışalım. Öncelikle eğitim görülen enstitünün tez yazım kılavuzu mutlak suretle önümüzde olmalıdır. Eğer referans aldığınız kaynak bir tez ise kaynak gösterme bilgisi için eğitim gördüğünüz enstitünün yazım kılavuzuna bakıp önce hangi bilgilerin yazılması gerektiğini anlayınız. Devamında ise bazı okullar parantez içerisinde yayınlanmamış yüksek lisans tezi ifadesini görmek ister. Bazıları ise bunu istemeyeceğinden dolayı yazmak istemez. Her halükarda bu durum öğrenci inisiyatifinde olmaz ve yazılı olarak kurallara tabidir.

Kılavuzda hangi format türü seçiliyorsa ona göre yapılacak işlem netleştirilir ve stiller buna göre ayarlanır. Örneğin dipnot tercih ediliyorsa yapılması gereken ilgili ifadenin sonunda üslü sayı kullanılır ve tam kaynak künyesi sayfa altında açık haliyle yazılır. İkinci bir alternatif olarak günümüzde APA formatı (güncek yöntem) daha çok tercih edilmektedir. Bu yöntemde ise olması gereken alıntının sonunda parantez açılır ve içine yazar(lar) soy adı, yayım yılı ve sayfa no eklenir ve parantez kapatılır. Kaynağın uzun hali ve cilt numarası gibi diğer bilgiler ise kaynakça kısmında yine enstitünün talep ettiği biçimde yazılır.

 

Şekil 1. Kaynak Ekleme Örneği

Yukarıdaki Şekil 1 üzerinde görüleceği üzere kaynak göstermek için başvurular sekmesinden kaynakça tablosu ekle ya da direkt olarak kaynakça kısmı tıklanır ve devamında uygun sistemle ilgili başvuru yapılır.

 

5. Yüksek Lisans Tezi Kaç Kelimeden Oluşmalı?

Ülkemiz Türkiye’de çoğu üniversitede yüksek lisans tezi kelime sınırına tabii değildir. Yani genellikle bu hususta sınırlama yoktur ve danışman-öğrenci mutabakatına bırakılmıştır. Yüksek lisans tezi kaç kelimeden oluşmalı? Diye merak eden öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ya da bunlar gibi birkaç tane daha üniversitedir. Ağırlıklı olarak ülkemizde kelime sınırı tercih edilmiyor olsa dahi, bize göre kelime sınırlı olarak bilimsel araştırma yapılması son derece mantıklıdır. Çünkü yüzlerce sayfa bilgi ortaya konulması yerine kısa ama öz olanlar bize göre daha niteliklidir. Başlıkta ifade edilen soruya yanıt verecek olursak, bizim geçmiş yıllardaki deneyimlerimize dayanarak yüksek lisans tezi 9.000 kelime ile 13.000 kelime arasında olmalıdır diye düşünüyoruz.

Şekil 2. Word Programında Sözcük Sayısını Öğrenme

Yukarıdaki Şekil 2 üzerinde görüleceği üzere, Word programında dosyanızın kaç kelime olduğunu öğrenmek için sol alt köşede yer alan kısma bakınız. Şekil üzerinde görüleceği gibi bilgi yer almaktadır. Yalnızca yüksek lisans tezi olsun ya da olmasın dosyanın içerisindeki tüm kelimeler hesaplamaya dahil edilir.

 

6. Yüksek Lisans Tezi Ne Kadar Sürede Yazılır?

Çok merak ediliyor olmasına rağmen yüksek lisans tezi ne kadar sürede yazılır? Sorusuna kolayca yanıt vermek mümkün değildir. Üstün nitelikli ve çok deneyimli bireyler birkaç günde dahi yüksek lisans tezi yazabilir. Ancak bu ortalama bir öğrenci için neredeyse imkansızdır. Genel olarak ortalama öğrenciler için yüksek lisans tezlerinin yazım süresi 4-5 ay civarında olmalıdır. Sürenin uzaması kopukluklara neden olur, kısalması ise aceleye geleceğinden pek önerilmez. Söz konusu yüksek lisans dönem projesi olursa ideal zaman aralığının 2- 3 ay arasında olduğunu düşünüyoruz. Yine de danışmanın önerileri, size ayırdığı zaman, görüşme takviminiz, geri bildirim süreleri ya da ilgili dönem teslim tarihini etkileyen faktörler arasında gösterilebilir.

 

7. Yüksek Lisans Tezi Hangi Bölüm ve Alanlar İçin Yazılır?

Üniversitelerde istisnasız tüm programlarda tez ya da buna benzer nitelikte bilimsel araştırmalar yapılır. Burada yüksek lisans tezi hangi bölüm ve alanlar için yazılır sorusunun yanıtı kısaca hepsi olacaktır. Kısa yanıtın ardından açıklamaya devam edecek olursak bölümden bağımsız olarak kanun koyucunun talep ettiği bir süreç olduğunu vurgulamak icap eder. Çünkü herhangi bir programda istisnai durum söz konusu değildir. Ancak nitelik açısından ne kadar detaya inileceği yazım kılavuzlarında yer almayacağından dolayı herhangi bir konuda danışman öğretim üyesi ile mutabakat sağlamanız yeterlidir. Konservatuvar, mimari tasarım veya yazılım gibi alanlarda yukarıda ifade edildiği gibi tez yazım işlemi mecburi olmakla birlikte genellikle teknik kısımlar uzun uzadıya yazılır. Literatür kısmı ya hiç olmaz ya da çok kısa biçimde tamamlanır.

8. Yüksek Lisans Tezi Örnekleri

Birçoğumuz herhangi bir konuda çalışma hazırlayacak olduğumuzda bize yol gösterecek şekilde örnekler ararız. Böylece potansiyel yol haritamız ortaya çıkacaktır. Konu akademik çalışma olunca da değişmez ve yüksek lisans tezi örnekleri bulunması önemli seviyede fayda sağlar. Ancak kötü olan yüksek lisans tezi yazarken model olarak hangi çalışmanın örnek olarak alınacağıdır. Genel manada standardizasyon sağlanamadığından dolayı aynı programdan örneklere ulaşsanıza dahi emin olunuz hiçbir faydasını göremeyebilirsiniz. Tersinden bakıldığında ise danışmanın tutarsız yaklaşımları olabilir ve siz onun daha önce yönettiği bir tezi inceleseniz dahi sizin tezinize eleştiri verebilir. Kısacası bu gibi akademik içerikli çalıştayların hemen hepsi göreceli kavramlar içerir ve tamamen danışman öğretim üyesinin yönlendirmesine göre yönetilir.

Aşağıdaki görselden anlaşılacağı üzere ülkemizdeki yüksek lisans ve üzeri programlarda tamamlanan tüm tezlerin arşivlendiği dijital ortamlar bulunmaktadır. YÖK Tez Merkezine girmek suretiyle bölümünüzle, programınızla ya da araştırma konunuzla alakalı onbinlerce örnek tezi inceleyebilirsiniz. Çeşitli kombinasyonlar ile tezleri arayıp dilediğiniz biçimde yararlanabilirsiniz. Elbette kaynak olarak referans ettiğiniz takdirde.

 

Şekil 3. YÖK Tez Merkezi Web Sayfası

 

Yukarıdaki Şekil 3 üzerinde görüleceği üzere Türkiye Cumhuriyeti içerisinde hazırlanan tüm tezleri tarayıp araştıracağınız YÖK Tez Merkezi isteyen herkesin kullanımına açıktır

 

9. Yüksek Lisans Tezi Danışmanlık Ücretleri

Tüketim faaliyetlerinde elbette fiyatın önemi, en az diğer kriterler kadar önemlidir. Çünkü alternatif olarak düşündüğünüz bir kurumun ücretlerini karşılayamazsanız bunun bir manası kalmayacaktır. Kısacası yüksek lisans tezi danışmanlık ücretleri işin niteliği kadar önemlidir. Yalnız bu demek değildir ki ucuz olan ilk kurum ile faaliyetlere başlayınız. Asla böyle bir yönelim yapmayınız. Daha doğru ifade ile yüksek lisans tezi yazım aşamasına geldiğinizde olması gereken yalnızca ücrete odaklanmak değil, hizmet sonrası destek, güven, kalite, iletişim ve özgün çalışma hazırlama gibi hususlara da bakmak gerekir. Tüm bunları birlikte değerlendirip ona göre işlemlere başlamak mantıklı görünüyor.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ücretlerle alakalı bilgilerin tamamen kişiye ve daha doğru ifade ile talep edilen işe özel olduğunu açık şekilde ifade etmek isteriz. Çünkü aynı danışman öğretim üyesi ile süreci yönlendiren insanların aslında çok farklı pozisyonlarla karşı karşıya kaldıklarını gözlemliyoruz. Tüm bu anlatılanlara rağmen ücret konusunda fikir vermesi adına sorular devam etmektedir. Ortalama 70- 80 sayfa civarı yüksek lisans tezleri için minimum ücretlerimiz 15.000 TL civarındadır. Bu rakam aşağı düşmez ancak üst sınırı bulunmaz. Önerimiz doğru değerlendirme için bizimle iletişime geçmeniz ve buna göre teklif almanızdır. Detaylarla ilgili görüşmek için bizimle iletişim kurunuz.

Sık Sorulan Sorular

Lisansüstü programlarda eğitim gören öğrencilerin tez yazım süreci ile alakalı gereksinim duyduğu konularda yönlendirilmesini sağlayacak kişilerden destek almasıdır. Yani siz tez nasıl yazılır bilmiyorsanız bununla alakalı birisinden destek aldığınızda tez danışmanlığı almış oluyorsunuz.

Tez konusu belirleme tüm akademik seviyelerde aynı şekilde yapılır. Yüksek lisans özelinde bir farklılık görünmemektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse yüksek lisans konu seçimi tamamen sizin ve üniversitedeki danışman hocamızın ortak paydada buluşabileceği şekilde yapılır. Hatta danışmanın istemediği bir konuda eğer kendisini ikna edebilirseniz istediğiniz konuyu belirleyebilirsiniz. Bu konuyu belirlerken tamamen öznel kriterler devreye girmekle birlikte belirleyici olan genellikle araştırma yönteminizdir. Örnek vermek gerekirse örgütsel bağlılıkla ilgili binlerce çalışma yapılmıştır. Siz bu konu üzerinde başlık belirleyebilirsiniz ancak örnekleminizi ve evreninize farklılaştırmak suretiyle tez konu seçimini tamamlayabilirsiniz.

Tez yazmak pek çok komplike süreçten meydana gelir. Çok karmaşık olsa bile bazı konulara dikkat ederek süreci son derece verimli ve en kısa yoldan sonuçlandırabilirsiniz. Bunların ilki doğru danışman seçimidir. Üniversitede mümkünse dersini aldığınız veya kendisini tanıdığınız bir danışmanla süreci yönlendirmenizi öneriyoruz. Böylelikle hakkaniyetli biri olursa, sizin için işler kolay olacak ve fazla talepleri olsa dahi sizi motive edeceğinden dolayı emin olunuz işler kolay ilerleyecektir. Bunun yanında konu başlığı belirlerken literatür altyapısını taramanız ve ona göre başlığı netleştirmeniz icap eder. Örnek vermek gerekirse 1900’lü yıllardaki bir konuyu araştırıyorsanız kaynak konusunda problem yaşayacağınızı anlatmaya gerek yoktur. Böyle konularda ilerleme yaparsanız bir gün çıkmaza gireceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Veyahut araştırma yöntemini konu başlığı belirleme aşamasında netleştirmezseniz literatür bitti derken tekrar başa dönmeniz mümkün olabilir. Kısacası idealist davranmak güzel olmakla birlikte öncelikle literatür altyapısını taramak suretiyle konuyu netleştirip ilerlemeniz önerilir.

kaynak: www.kalemtezhazirlama.com