Yüksek Lisans Tezi Nasıl Yazılır?

Bilimsel araştırma yöntemleri dersi alınmakta ve öğrencilerden bu derse tam zamanlı katılmaları beklenir. Oysa dersin kredisi olmadığından dolayı öğrencilerin belki de en az katıldığı derslerden birisidir. Hal böyle olunca da yüksek lisans tezi nasıl yazılır sorusuna yanıt vermek pek mümkün olmamıştır. Daha doğru ifadeyle bu derslere katılmayan öğrencilerin işlemlerine ne şekilde yerine getireceğini bilmedikleri gözlemlenmektedir.
Bize göre temel problem bu dersler kesinlikle kredili olmalıdır. Bu makaleyle yazım süreci ile alakalı bildiklerimizi size aktarmaya çalışacağız. Aşağıda ayrı ayrı başlıklar halinde temel manada neler yapılacağını anlatıyoruz. Umarız sizler için faydalı olacaktır.

Tez Yazmanın Genel Süreci

1. Tez Yazmanın Genel Süreci

Öncelikle öğrencilerin temel manada bilmeleri gereken tez yazmanın genel süreci hakkındaki bilgilerdir. Burada yapılması gereken bilimsel araştırma dersine girildiyse artık internet üzerinden araştırmalar olabilir. Ayrıca danışman öğretim üyesi ile toplantılar gerçekleştirmek ve kendisine sorularınızı yönetmek önemli katkı sunacaktır. Bize göre tez yazmanın genel süreci ile alakalı ilk yapılması gereken öğrencilerin çalışma takvimi oluşturmasıdır. Planlı ve programlı hareket etmek yüksek lisans tezi nasıl yazılır sorusunun temel belirleyicisi olacaktır. Eğer bir planınız yoksa ne yapacağınız konusunda sürekli problem yaşarsınız. Rotanız olmadığında nasıl rüzgâr geminizi oradan oraya savuracaksa ilk öncelik konu başlığını belirlemeden ziyade bu planı ortaya koymak olacaktır. Devamında ise danışmanla düzenli kontroller yapmak ve talep edeceği revizyonları yerine getirmek dikkat edilmesi gereken en mühim adımlardan bir diğeridir. Ayrıca araştırmanın yöntemine karar verirken konu başlığı ile alakalı birlikte netleştirme yapılmalı ve verileri kolaylıkla toplayacağınız kısımlarla ilgili yöntem seçmeniz önemlidir. Şimdi diğer başlıklarda aşağıda inceleme yapalım.

2. Tez Yazma Planı Nasıl Oluşturulur?

İkinci aşamaya gelindiğinde ise tez yazma planı nasıl oluşturulur sorusuna birlikte yanıt arayalım. Tez yazma planı ile alakalı çalışma yapabilmek için öncelikle danışman öğretim üyesinin netleşmiş olması gerekiyor. Çünkü akademik çalışmalarda hiyerarşinin en üst basamağında danışman yer aldığından dolayı kendisinin talepleri mutlak suretle yerine getirilmek durumundadır. O halde kendisinin fikir sahibi olmadığı bir planın oluşturulması mantıklı değildir ki zaten öyle bir şeyi kabul edilmeyecektir. Bunun dışında gerçekçi bir plan oluşturmak çok önemlidir. Çünkü yüksek lisans tezi nasıl yazılır denildiğinde eğer siz iş yükünü hesaplayamıyorsanız neye göre planlama yapacaksınız? İş yükü planın en önemli belirleyicisi olduğundan dolayı, sizin doğru miktarda doğru zamanda ve doğru ilerleme şeklini ortaya koymanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse literatür taraması için ve tüm literatürün yazılması için ortalama bir hafta süre verirseniz bu gerçekten uzak bir değerlendirme olacaktır. Günde birkaç saat çalışma ile açıkçası sizler bir hafta içerisinde ancak literatürde yer alan kaynaklarını öğrenebilirsiniz. Bunların tamamını okumak kapsamlı araştırma yapmak veya yazıya dökmek hiç kolay olmayacaktır. O halde öncelikle kaynak tarama için birkaç hafta konulması yeterli olur. Yüksek lisans tezi nasıl yazılır denildiğinde okuma ve yazma aşamaları ile alakalı haftalık süreç çok kısadır. Bu sebepledir ki anlatılan aşamalar için ortalama iki haftalık periyotların üç kez kullanılacağı öngörülmektedir. Devamında ise araştırma yöntemi ile alakalı anket uyguladığınızı varsayarsak veri toplama işlemi ile alakalı ortalama birkaç aya ihtiyacınız olduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki zaten konu seçimi yaparken aslında kolaylıkla veri toplayacağınız örneklem seçilmesi gerekiyordu. İşte tüm bu hususlar, sizin takviminiz ve danışmanın müsaitlik durumuna göre netleştirip ortaya konulmalıdır. Böylelikle doğru plan üzerinde ilerlemek suretiyle ilerlemeniz mümkün olacak ve zamanı verimli kullanacaksınız.

3. Tez Yazma Aşamaları Nelerdir?

Öğrencilerin iyi bir araştırmacı olması açıkçası iş hayatlarında kendilerine yarar sağlar. O halde tez yazma aşamaları nelerdir şeklinde bilimsel incelemeler yapılmalıdır. Elbette bilimsel araştırma yöntemleri, danışman öğretim üyesi ve arkadaş çevrenizden yüksek lisans tezi nasıl yazılır konusuyla ilgili pek çok bilgiyi almış olursunuz. Bunlar zaten eğitim hayatında günlük konuşmalarda bile karşılaşılabilen durumlardır. Belirli araştırmalar yapmak suretiyle gereksinim duyduğunuz bilgileri sadece internet üzerinden bile elde edebilirsiniz. Şöyle ki aşağıda bu aşamalarla alakalı bazı bilgiler yer almaktadır. Şimdi ayrı başlıklar halinde bunları inceleyelim.

Araştırma

4. Araştırma

Yüksek lisans sizi nasıl yazılır diye merak edenler için araştırma kısmına geldiğimizde iki farklı anlam karmaşasından söz edilebilir. Bunlardan birincisi genel olarak araştırma yapılmasıdır. İkincisi ise yöntem veya metodoloji olarak isimlendirilen araştırma bölümünün oluşturulmasıdır. Genel manada topyekün araştırma ile ilgili bilgi almak istiyorsanız internet ortamı Google akademik veya YÖK tez merkezi gibi platformlar size bu konuda yeterli bilgileri verecektir. Ancak konu yöntem kısmı olduğunda ise belirli araştırma yöntemi seçmeniz icap eder. Bu nitel veya nicel olabileceği gibi danışmanla mutabık olmanız şartıyla karma yöntemde olabilir. Eğer yönteme konu belirleme aşamasında karar vermediyseniz ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Bu sebepledir ki araştırmanın yöntemini konu başlığı netleştirme aşamasında mutlaka ortaya koyunuz.

5. Tasarım

Tez yazım sürecinde tasarım dediğimiz süreç aslında ne yapılacağına nasıl yapılacağını nereye ulaşılacağını ortaya koyan genel bir taslak dokümandır. Tasarımla ifade edilen aslında sizin konu başlığınız, araştırma yönteminiz ve hipotezleriniz olarak ifade edilebilir. Yolun başında henüz bunları netleştirmeniz %100 olarak beklenmiyor olsa bile ana hatları ortaya koymak tez yazım aşamasında size ciddi halde katkı sağlayacaktır. Kaldı ki zaten zaman içerisinde çeşitli problemler ortaya çıkarsa danışman öğretim üyesi ile mutabık kalmak kaydıyla tasarımınızı değişikler yapabilirsiniz. Yüksek lisans size nasıl yazılır aşaması ile alakalı şimdi yazım aşamasına gidelim.

6. Yazım

İş yükü açısından çok fazla görülen yazım bölümü aslında belirsizlik açısından son derece düşük seviyelerdedir. Çünkü artık yapılacak işlemler bellidir. İhtiyacınız olan sadece okuma yapmak ve bunları notlar almak suretiyle yazıya dökmektir. İş-güç açısından fazla olsa bile belirsizlikler minimum düzeydedir. Bu sebepledir ki zaman açısından en fazla tez yazım aşaması vakit almaktadır. Başlangıçta birlikte bir şey anlamıyor gibi görünecek olsanız dahi moralinizi kesinlikle bozmayın ve okumaya ve yazmaya devam ediniz. Emin olunuz beyniniz parçaları birleştirecek ve zaman içerisinde araştırma konunuzda alakalı sürece son derece hakim olduğunuzu gözlemleyeceksiniz. İşte Allah’ın bize verdiği beynin önemi tam olarak burada anlaşılmaktadır. Parçaları birleştirmek suretiyle siz anlamadan bir bakmışsınız konuya tam manasıyla hakimsiniz.

7. Tez Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Akademik seviyesi her ne olursa olsun tez yazarken dikkat edilmesi gerekenler genel manada aynıdır. Örnek vermek gerekirse intihal yapmak birkaç sayfalık ödevde de aynı problemi teşkil ederken doktora tezi yazım sürecinde de benzer problemlere etki etmektedir. Bu sebepledir ki kesinlikle orijinal ve özgün çalışmalar yapmalısınız. Bunun ön koşulu ise kullandığınız ve yararlandığınız tüm kaynakları metin içerisinde ve kaynaklar kısmında referans olarak göstermenizdir. Açıkçası yüksek lisans tezi nasıl yazılır konusunda ikinci önemli kıstas ise hiyerarşinin üstünde yer alan danışmanın tavsiyelerini dikkate almamaktır. Eğer danışmanın tavsiyelerini dikkate almazsanız başarıyla mezun olmanız söz konusu dahi olamaz bu sebepledir ki en önemli konulardan biri danışmanı dikkate almak olacaktır. Aslında bunu plan ve program etrafında kontrollü ilerlemek olarak ifade edebilirdik. Bu sebepledir ki kontrollü şekilde ilerlemeniz öncelikle kendiniz açısından tez yazma aşamasında yarar sağlayacaktır.

8. Tez Başlığı Nasıl Seçilir?

Anlatılanları toparlayacak olursak tez başlığı nasıl seçilir? Açıkçası burada değişkenlerin birbirine karşı etkisi ve odaklanacak nokta temel belirleyici olacaktır. Genellikle temel etiket kelimeler ortaya konulur ve bunların sistemli olarak anlatımı açısından güzelce ifade edilmesini neticesinde konu başlığı ortaya konulur. Danışmanın onayı elbette her adımda olduğu gibi burada da çok önemlidir.

9. Tez İçerisinde Mantıklı Bir Akış Nasıl Oluşturulur?

Açıkçası bilimsel çalışmalar da mantık gibi yaklaşımlar göreceli ifadeler içermektedir. Çünkü tez içerisinde mantıklı bir akış nasıl oluşturulur denildiğinde bir akademisyen yolunu seçerken bir diğeri ise bununla hiç alakası olmayan bir yolunu seçebilir. Elbette giriş, literatür, araştırma yöntemi, tartışma ve sonuç gibi çeşitli sıralamalar söz konusudur. Ancak bunların alt aşamaları genellikle göreceli kavramlar içerir ve danışman öğretim üyesi nasıl istiyorsa ona göre yapmanız tavsiye edilir.

Tez İçerisinde Mantıklı Bir Akış Nasıl Oluşturulur?

10. Tez İçerisinde Doğru Atıf ve Referans Kullanımı Nasıl Yapılır?

Akademik çalışmaları referans göstermenin önemli konu olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse tez içerisinde doğru atıf ve referans kullanımı nasıl yapılır? Referans gösterme sistemleri her üniversitede ve hatta üniversitenin altındaki enstitülerde dahi farklılık gösterdiğinden dolayı sizin yapmanız gereken bağlı bulunduğunuz enstitü yazım kurallarını açıp orada anlatılan şekilde bunları yapmak olacaktır. Diğer şekilde doğruya ulaşmanız mümkün değildir. Tek kaynağınız bağlı bulunduğunuz fakülte ve enstitüdeki tez ya da dönem projesi yazım kılavuzu olmalıdır.

11. Tez Yazarken Dil ve Gramer Kontrolü Nasıl Yapılır?

Tüm bu anlatılanları toparlayacak olursak yüksek lisans tezi nasıl yazılır sorunuza genel manada yanıt aldığınızı düşünüyoruz. 11. ve son sorumuz ise tez yazarken dil ve gramer kontrolü nasıl yapılır sorusudur. Burada eğer Türkçe dilimizi doğru ve güzel şekilde kullanamıyorsanız imla ve yazım hataları açısından gramer kontrolünü bir profesyonelden destek almak suretiyle yerine getirebilirsiniz. Meydana getireceğiniz tez çalışması içerik olarak onay aldığında konuyla alakalı hizmet veren bir arkadaşınızdan ya da profesyonel kurumlardan hizmet alabilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir