Dönem Projesi

Tezsiz yüksek lisans programlarına olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü ALES sınavı zorunluluğu kaldırılmış ve herhangi bir sınava tabii olmadan direkt olarak koşullarını sağladığınız enstitüye başlayabilirsiniz. Böylelikle dersleri tamamlamak ve sonrasında dönem projesi hazırlama aşamasını geçmenizle birlikte kolayca mezun olmanız mümkündür. Ancak buradaki ‘’kolayca’’ ifadesini bazı öğrencilerin hatalı algıladıklarını gözlemliyoruz. Kolaylıktan kastedilen görecelidir ve eski dönemlerle alakalı bir husustur. Yani hiçbir şey yapmadan, niteliksiz projelerle mezun olmanız mümkün olmayacaktır. Şimdi aşağıda farklı başlıklarda konuyla ilgili kapsamlı bilgileri ele alalım. Dilerseniz başvuru için bizimle iletişime geçebilir dilerseniz de detaylı bilgi almak adına makaleyi incelemeye devam edebilirsiniz.

 

 

1. Dönem Projesi Nedir?

Bildiğini üzere lisansüstü programlarda tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı alternatif eğitim programları mevcuttur. İşte tezsiz yüksek lisans programlarında meydana getirilen akademik içerikli çalıştay dönem projesi nedir? Sorusunun yanıtı olacaktır. Dönem projesi temel manada tez benzeri bir doküman olsa bile daha kısa ve sadece biçimde hazırlanır. Maalesef ki pek çok akademisyen tezsiz dönem projelerini ciddiye almamakta ve bunları ‘’basit’’ olarak görmektedir. Aslında birkaç sayfalık ödevler bile ciddiye alınmak durumundadır.

 

 

2. Dönem Projesi Hizmetlerimiz

Uzmanlığımızın bulunduğu alanlarda dönem projesi ya da bitirme tezlerinin tamamında hizmet sunuyoruz. Yani dönem projesi hizmetlerimiz insan kaynağımızın niteliği ile doğrudan ilgilidir. Dönem projesi hizmetlerimiz hakkındaki sınırlar birkaç sayfalık basit araştırmalar için de geçerlidir. Söz gelimi mühendislik disiplinlerinde hiçbir işlemi üstlenmiyoruz. Bize 1 sayfalık çok kolay bir araştırma gelse dahi söz konusu işi asla kabul edemeyiz. Çünkü mühendislik disiplinlerinde uzman ekip üyemiz bulunmamaktadır. O halde bizi sınırlayan akademik çalıştayların niteliği değil, insan kaynaklarımızdır. Size tam manası ile yanıt verilebilmesi adına bizimle irtibat kurmanız ve gereksinim duyduğunuz bilimsel çalışma hakkında detay vermeniz gerekmektedir.

 

 

2.1. Dönem Projesi Danışmanlık

En yaygın faaliyet alanlarımızdan birisi dönem projesi danışmanlık olarak görülmektedir. Burada gereksinim duyan talebelere yönelik olarak bilimsel araştırma, kaynak tarama, yabancı dilden çeviri ve tez format düzenleme gibi hizmetler yaygın biçimde tarafımızdan sunulmaktadır. Eğer sizler yukarıda sıralanan hususlarda kapsamlı bilgi almak istiyor ve dönem projesi yazılmasıyla ilgili profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2.2. Dönem Projesi Metodoloji

Faaliyet gösterdiğimiz alanın bilimsel araştırma olması sebebiyle en yaygın taleplerden bir diğeri de dönem projesi metodoloji kısmından, yani araştırma yöntemi kısmından gelmektedir. Burada anket, yarı yapılandırılmış görüşme (mülakat) ve herhangi bir sayısal hesaplama yapılması mümkündür. Ayrıca bunların yanında sosyal medya incelemesi, herhangi bir kullanıcı incelenmesi veya bir şirketle alakalı kapsamlı incelemeler metodoloji kısmını meydana getirebilir. Her halükarda literatür bilgisi değil, söz konusu tezi ya da yüksek lisans projesini özel kılan bilimsel metotlara dayalı araştırmaların tamamı bu bölümü meydana getirmektedir.

 

 

3. Dönem Projesi Hazırlama

Öğrencilerin bazı durumlarda adeta kabusu haline gelen dönem projesi hazırlama, çoğu durumda sınırlı nitelikle meydana getirilebilecek bilimsel araştırmalardır. Ancak neden bu incelemelerin ‘’kabus’’ haline geldiği tartışmaya açık bir konudur. Açıkçası bunun nedenleri arasında öğrenci, danışman ve üniversite/enstitü gösterilebilir. Çünkü herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor olsaydı emin olunuz rutin biçimde ilerleyen prosedürlerle dönem projesi yazılması mümkün olurdu. O halde dikkat ediniz ilk önce öğrenci olarak bilimsel araştırma yöntemlerini ciddiye almanız kendi adınıza yararlıdır. Devamında ise hakkaniyete sahip danışman seçimi ve aynı şekilde hakkaniyetli bir enstitü yönetimi size maksimum verimle çalışma şansı verecektir.

 

 

4. Dönem Projesi Yazma

Aslında ilk önce konuya yazı yazmak açısından bakmak gerekiyor. Çünkü dönem projesi yazma öncelikle yazı yazma yetisi ister. Eğer ki bu konuda sorun varsa, bilimsel araştırma meydana getirirken sorun yaşamanız kuvvetle muhtemeldir. Bu demek değildir ki iyi yazı yazma yetisi olmayan tez yazamaz. Aksine, elbette herkes yazabilir ancak sizin yeteneğiniz neticesinde 3 birim saat harcadığınız bir işleme, başka birisi ise 10 birim saat emek harcayabilir. O halde geçmişten itibaren kitap okuma alışkanlığı, bilgisayar kullanma yetileri ve en önemlisi yazı yazma yeteneği dönem projesi performansını mutlak suretle etkiler.

Öğrencilerin bunları iş başa düştüğünde hemen öğrenmesi takdir edersiniz ki mümkün olmayacaktır. Bu sebepledir ki bazı kimseler durumu doğru tespit eder ve en nihayetinde profesyonel tez danışmanlık desteği alması gerektiğini anlar. Konuyla ilgili sunduğumuz hizmetler arasında istatistik veri analizi, literatür taraması, geçmişte yapılan benzer içerikli bilimsel araştırmaların hazırlanması, yabancı dilden çeviri ve tartışma metni araştırması bulunmaktadır. Bunlarla alakalı olarak talep etmeniz durumunda hizmet vermekten memnuniyet duyarız. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

5. Dönem Projesi Danışmanlığı

Konu akademik içerik olduğunda pek çok öğrencinin ne yapacağını bilemediğini anlıyoruz. Burada ilginç olan bazı danışmanlar dönem projesi danışmanlığı yapıyor yapmasına ancak bu unvanın hakkını veremiyor. En basit haliyle öğrencinin yönlendirici hareket etmiyor, tam aksine kötü muamele ve kaba konuşma ile bazı öğrencileri bilimsel araştırmalardan soğutmaktadır. Bu öncelikle bilimsel olarak yakışıksızdır, ikinci olarak ise insan olarak yakışıksızdır. Hiçbir durumda açıklanamaz olsa bile maalesef ki ülkemizdeki akademisyenlerin neredeyse yarısına yakını bu durumdadır. Pek çok insanın hevesi kırılmakta ve dönem projesi yazma işini neredeyse bırakma noktasına gelmektedir.

Diğer taraftan akademik çalıştayların en mühim ve bize göre kitleleri en çok etkilene noktası ise dönem projesi yazım standartlarının olmamasıdır. Burada hemen ekleyelim ki standartlardan kasıt formatla alakalı biçimsel tez kuralları değildir. Bizim ifade ettiğimiz bazı talebeler birkaç birim emekle mezun olurken, başka birisi ise onun 8 – 10 katı emek verse bile mezun olamıyor. Aradaki bu eşitsizlik tamamen insan faktöründen kaynaklanmaktadır. Çok defa görüyoruz ki jüri üyeleri bile kendi içlerinde tutarsızlık yaşamakta ve aynı teze alakasız tenkitler vermektedir. Emin olunuz bunlara defalarca şahit olduk ve birinizin siyah dediğine diğeri neden beyaz diyor diye soramıyorsunuz. Bu konuda öğrencilerin yapabileceği fazla bir şey yoktur. Günün sonunda danışmanın haksız olduğu durumlarda danışman öğretim üyesi haklı oluyor. Söz konusu problemleri çözümlemek kanun koyucunun ve enstitülerin sorumluluğundadır. Günümüz dünyasında gelişen onca teknoloji ve imkanlara rağmen bilimsel çalışmalarla alakalı standardizasyon sağlanamamıştır.

 

 

6. Dönem Projesi Danışmanlık Ücretleri

Toparlayacak olursak yukarıda anlatılanlara göre bir öğrencinin yapabileceği fazla bir şey yoktur. Çünkü sistemi değiştirmek kısa vadede gerçekçi olmaktan uzak bir hedeftir. Bu durumda dönem projesi yazan bir öğrencinin söz konusu süreçlere müdahale etmesi yerine, kendisi en kısa yoldan sonuca nasıl gidebilir, bunu araştırmalıdır. Yüksek lisans dönem projesi danışmanlık ücretleri araştırılmasına binaen teklif sunulması için bölüm, konu, araştırma yöntem, sayfa miktarı, SPSS analizi olup olmadığı, başvuru yapılan dönem ve diğer ek bilgilerin bize iletilmesi gerekmektedir. Çünkü çok kez gözlemlediğimiz üzere bunlarla alakalı somut bilgi gelmediği durumda ortalama fiyat üzerinden ilerlemek çeşitli sorunları beraberinde getirecektir.

Bunları açık yüreklilikle paylaşıyor olmamız rağmen çok fazla öğrenci arkadaşımız bize tezsiz yüksek lisans projesi danışmanlık ücretlerini sormaktadır. Genel olarak yapabileceğimiz ve uzmanımızın olduğu bir dönem projesi konusu olduğunu varsayalım. İkinci olarak sayfa sayısının 40 civarında olduğunu ve istatistik veri analizi yapılmayacağını, teslim tarihine ise yaklaşık 2 ay süre olduğunu düşünelim. Böyle bir tezsiz yüksek lisans dönem projesi için talep edilecek ücret asgari 8.000 bin Türk Lirası değerinde olacaktır. Söz konusu ücretlerinde yukarı yönlü artması imkan dahilindedir.

Tüm bu anlatılanlarla alakalı olarak başvuru yapmak isterseniz detaylı bilgi için bizimle irtibat kurunuz. Sizden istenen bilgileri somut olarak eksiksiz iletmeniz doğru değerlendirme yapılabilmesi adına son derece önem arz etmektedir. Mümkün olduğu takdirde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.