Doktora Tezi

Akademik eğitim seviyeleri bildiğiniz üzere üç (3) basamaktan meydana gelmektedir. Bu basamakların en üstü ise doktora düzeyidir. Üstün nitelikli eğitim verilen bu programlara çok az öğrenci kaydolmakta ve mezuniyet aşamasına geldiklerinde doktora tezi yazmaktadırlar. Ancak bu düzeyde eğitimler gerçek manada zorlu olacağından dolayı programa gösterilen ilgi ters orantılı olarak azalmaktadır. Zaten önceki bilgilendirme yayınlarında ifade ettiğimiz gibi seviye yukarılara çıktıkça eğitime gösterilen ilgi sayıca azalmaktadır. Üniversitelerin ve enstitülerin kontenjanları da buna göre şekillenmektedir.

I. Doktora Tezi Danışmanlık Merkezi

Bugüne dek gözlemlediğimiz üzere, ağırlıklı olarak doktora tezi danışmanlık merkezi hizmeti veren kurum yoktur. Açıkçası öğrencilerin benzer şekilde bu akademik düzeyde kendi çalışmalarını kendileri yürütmekte oldukları ve çok az bir kısmının bununla alakalı profesyonel destek almak durumunda oldukları gözlemlenir. Çünkü genelde akademisyen olmak isteyenler ya da kariyerlerinde yükselmek isteyenler doktora programlarında eğitim görmektedirler. Bu yüksek lisans programlarını önemli yapmaz ancak emin olunuz sayıca yüksek lisans öğrencileri on kat daha fazladır.

II. Doktora Tezi Nedir?

Lisansüstü programların en üst segmenti olan eğitim programlarında meydana getirilmesi icap eden akademik çalışmaya doktora tezi denir. Doktora tezi nedir? diyen bireylere verilecek en doğru yanıt ilgili programdan mezun olmak için meydana getirilmesi gereken tezdir olabilir. Bildiğiniz üzere diğer akademik seviyelerde olduğu gibi, burada da benzer şekilde derslerin tamamlanması neticesinde tez yazmak icap eder. Ancak doktora tezlerinin maksimum süresi çok uzundur ve isteyenler bu süreye ek zaman bile alabilir.

III. Doktora Tezi Kaç Sayfa Olmalı?

Konu doktora tezi hazırlama olunca kavramların son derece göreceli olduğunu önemle vurgulamak gerekir. Çünkü her üniversiteye, enstitüye ya da danışmana göre durum değişkenlik gösterir. Bu bilgiyi paylaştıktan hemen sonra doktora tezi kaç sayfa olmalı? Sorusunu merak edenler için yanıtlayalım. Bize göre ortalama bir doktora tezi 200 sayfadan az olmamalıdır. Bazı durumlarda 400-500 sayfa civarında ilerlemeler görülse bile biz bunu önermiyoruz. Çünkü bu kadar uzun dokümanları birilerinin okuyacağını zannetmiyoruz. İlgili başlığın teknik olması, SPSS veri analizi içermesi vs. gibi durumlar kesinlikle sayfa sayısını etkiler ancak çok uzun yazılar genelde okuyucuları sıkar. Bu sebepledir ki 200 sayfa civarında tamamlamak en doğrusudur diye düşünüyoruz. Ancak bu demek değildir ki sizin enstitü hocanız 90-100 sayfada bitirelim diyemez. Tam aksine, nasıl isterse uygundur ve kimse size neden bu doktora tezi 90 – 100 sayfada bitti diyemez. En nihayetinde geçmiş deneyimlerimize dayanarak bunun çok az olduğunu belirtmek gerekiyor.

IV. Doktora Tezi Kaynakçada Nasıl Gösterilir?

Kaynak gösterme hususu her enstitünün kendi içsel sürecidir. Yani kaynak gösterme formatı kesinlikle şu şekilde olmalıdır diyemiyoruz. Çünkü doktora tezi kaynakçada nasıl gösterilir? Diye sorulduğu zaman buna yanıt vermenin tek yolu var: Enstitü yazım kılavuzu. Bazı eğitim kurumları APA formatını seçerken, başkası ise Chicago sekizinci sürüm tercih edebilir. Zaten tezlerin tümü kaynak metninde genel manada aynı biçimde gösterilir. Sadece yayınlanmış ya da yayınlanmamış gibi ibarelerde değişiklik olması kuvvetle muhtemeldir.

 

Şekil 1. Kaynak Gösterme Örnek

Yukarıda Şekil 1 üzerinde kaynakça yazım örneği bulunmaktadır. Eğer doktora tezi olsaydı burada farklı şekilde gösterilmesi gerekirdi.

 

V. Doktora Tezi Kaç Kelimeden Oluşmalı?

Sözcük sayısı açısından bakıldığında ülkemiz Türkiye’de genelde sınırlama söz konusu değildir. Doktora tezi kaç kelimeden oluşmalı diye merak eden kimseler İstanbul Bilgi Üniversitesi ya da Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim görüyordur. Çünkü kelimeden ziyade pek çok okul sayfa sayısı odaklıdır. Hatta sayfa sayısı konusunda bile sınırlama yoktur ve bu durum ağırlıklı olarak danışman öğretim üyesinin inisiyatifine bırakılmıştır. Bize göre doktora tezi genel olarak 20.000 kelime civarında olabilir. Bazı durumlarda 40bin kelime vs. istendiğine şahit oluyoruz ancak bu denli uzun dosyalara gerek var mı? Takdiri sizlere bırakıyoruz.

VI. Doktora Tezi Ne Kadar Sürede Yazılır?

Her akademik programda olduğu gibi doktora tezi yazarken sürenin netleştirilmesi çok fazla değişkene bağlıdır. Ancak en üst akademik basamak olması nedeniyle doktora tezi ne kadar sürede yazılır? Merak ediyorsanız yanıtımız burada size iletilecektir. İlk olarak şunu belirtmek gerekiyor ki, sürecin temel belirleyicisi siz ve danışman öğretim üyesidir. Bu iki değişken sürenin ne kadar uzun-kısa olacağını doğrudan etkiler. Ancak hemen şunu eklemek gerekiyor ki dış etmelerin varlığı da ortadadır. Mesela yakınlarınızın başına bir şey gelmesi sizi doğrudan etkiler ve konsantre olamazsınız. Diğer taraftan yaşanılan ülkedeki olağan üstü durumlar benzer şekilde olumsuz etkiler yapabilir. Hatırlayınız, büyük deprem felaketleri yaşandığında ülkemizde durum neredeyse durma noktasına gelmişti hatırlarsanız. Kısacası biz doktora düzeyi bir tezin 1 (bir) yıldan kısa sürede yazılmasını önermiyoruz. Tersinden bakıldığında ise 2 (iki) yılı geçmesini önermiyoruz. Bu iki zaman dilimi arasında doktora tezi yazım süresinin ideal olduğuna inanıyoruz.

VII. Doktora Tezi Hangi Bölüm ve Alanlar İçin Yazılır?

Ülkemizdeki tüm lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında tez ya da dönem projesi yazılması zorunludur. Bu bilgiden hareketle doktora tezi hangi bölüm ve alanlar için yazılır? Denildiğinde aslında her bölüm yanıtı kısaca makuldür. Çünkü bu bölümde yazılır ya da … bölümde yazılmaz gibi durum söz konusu olamaz. Ancak içerik, zorluk ve derinlik bakımından doktora tezi detayları tamamen enstitü kurum kültürü, danışmanın ve öğrencinin anlaşmasına bağlıdır.

VIII. Doktora Tezi Örnekleri

Son derece sınırlı sayıda çalışma yapan doktora seviyesi eğitim gören bireyler çeşitli örnekleri aramaktadırlar. Aynı durum tez/proje yazma aşamasında geçerlidir. Çünkü doktora tezi örnekleri bulabilirseniz kendinize model oluşturabilirsiniz. Hele ki aynı enstitüden ve aynı danışmandan yakın konularda doktora tezi örnekleri bulabilirseniz emin olunuz çok işinize yarayacaktır. Ancak çok farklı disiplinlerin ilgi alanına giren ya da sizin danışmanınız tarafından yönetilmemiş tezlerde bu durum çok fazla işinize yaramayacaktır. Daha doğru ifadeyle yüksek oranda pek model olarak kullanmanız mümkün olmayacaktır.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde göreceğiniz üzere eğer doktora tezi örneğine ulaşmak isterseniz YÖK Tez Merkezine web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada inceleme yaparken tez türü kısmına ‘’doktora’’ yazınız. Böylelikle yapacağınız aramalarda doktora düzeyinden bilgiler ortaya çıkacaktır.

IX. Doktora Tezi Danışmanlık Ücretleri

Tüketiciler gerek ürün satın alırken gerekse de hizmet satın alırken fiyatları anında görmek ister. Aksi durumda kendi bütçesinin uygun olup olmadığını tespit edemez ve bunun neticesinde nihai kararını veremez. Hatta bu durum özellikle hizmet sektörü söz konusu olunca daha zor bir hale gelmektedir. Ayrıca her değişken direkt olarak ücretlendirmeyi etkileyeceğinden dolayı anlık olarak standart ücretler sunmak pek olası görünmemektedir. Bu durum doktora tezi danışmanlık ücretleri öğrenmek isteyen bireyler için de geçerlidir. Çünkü doktora tezi çok az insanın yapabileceği nitelikte akademik çalışmalardır. Hal böyle olunca da biz genellikle hizmet talebinde bulunan kimselere form doldurmalarını öneriyoruz. Bahsedilen form bölüm, konu, teslim tarihi, araştırmanın yöntemi, sayfa miktarı ve diğer bilgileri içermektedir. Böylelikle sizin tam manası ile ne istediğinizi anlamaya çalışıyoruz.

Her halükarda tüm disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olmadığımızdan dolayı tüm işleri yaparız gibi iddiamız bulunmamaktadır. Kısacası yaklaşık dahi olsa ücret paylaşmak pek mümkün değildir ve sizden ricamız istenen bilgileri bize iletmeniz olacaktır. Kapsamlı bilgi almak ya da başvuru yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.