‘’6698 Sayılı’’ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Öncelikle web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Web sitemizin ziyaret edilmesi ve/veya herhangi bir şekilde kullanılması ‘’Kullanım Koşulları’’nı kabul ettiğiniz manasına gelmektedir. Siteyi kullanmadan önce bu şartları öğrenmek için lütfen burada ifade edilen internet sitesi kullanım koşullarını ve sözleşmenin tamamını inceleyiniz. Eğer sizin açınızdan uygun olmayan hususlar söz konusu ise web sayfamızı kullanmayınız. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, koşulları kabul ettiğiniz manasına gelmektedir.

www.tezofis.com sözleşme metninde kısaca web sitesi, web sayfası, hizmeti sunan, site, internet sayfası biçiminde ifade edilecektir. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar ise kısaca siz, kullanıcı veya ziyaretçi biçiminde ifade edilecektir.

Burada ortaya konulan tüm hususlar yasal sözleşme niteliğindedir. Kullanıcı olarak web sayfasını kullanmanız, bu sözleşmeyi kabul ettiğiniz manasına gelmektedir. Web sitesi, uygun gördüğü anda mevcut hüküm ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutar ve dilediği anda web sayfasının belirli bir kısmını ya da içeriğin tamamını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar bu koşulları kabul etmiş sayılır. Sayfayı ziyaret eden kullanıcılar, üyelik ve diğer hizmetleri kullanmak için bilgi talep edildiğinde, bu hizmeti kullanmak istiyorsa doğru bilgi vereceğini taahhüt eder. Gerçeğe aykırı bilgi verildiğinin tespit edilmesi durumunda web sitesi üyeliği sonlandırma hakkında sahiptir.

Burada bahsedilen tüm hususlarla alakalı Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Yasalara uygun olmak koşulu ile tüm haklarınız saklıdır. Olası uyuşmazlıklar durumunda İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili bulunmaktadır.

Web sayfasının kullanılması, gerçek kişiler tarafından kullanım ve tüzel kullanım için sadece yetişkin bireyler tarafından uygundur. Kullanıcı bu şartları sağladığını kabul etmiş sayılır. 18 yaşından küçük bireylerin web sayfamızda gezinti yapması önerilmez. Ayrıca bu yaşın altında olan bireyler olursa verileri toplanmaz.

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Gizlilik ilkelerini yalnızca yasal gereklilik olarak görmüyor ve bu konuda bilgilerinizi gerçek manada gizli tutacağımızı ifade ediyoruz. Bu hususta bizimle paylaştığınız kişisel bilgileri ne şekilde işlediğimiz ve ne şekilde kullanabileceğimiz konularında şeffaf biçimde bilgilendirme sağlıyoruz. Web sayfamızı kullanmadan önce ‘’Gizlilik Politika’’mızı incelemenizi önermekteyiz.

Ortaya konulan bu doküman web sitesini ziyaret eden kullanıcılardan elde edilen tüm bilgiler için geçerlidir. Ayrıca gezinti sırasında elde edilen bilgilere ek olarak, başvuru formu doldurulması, üyelik bilgilerinin doldurulması ve blog kısmında kullanıcılar tarafından üretilen içeriklerin tamamında çeşitli bilgiler sağlanabilmektedir. Gezinti sırasında elde edilen bilgiler son derece sınırlıdır ve kişisel bilgi içermez. Kişisel bilgilerinizi yalnızca sizin gönüllü olarak bize iletmeniz durumunda kayıt altına alıyoruz. Bunun dışında kişisel bilgiler hiçbir şekilde kayıt altına alınmamaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinde belirtildiği üzere ve müşterilerimizin memnuniyeti maksadı ile kişisel bilgilerin ne şekilde toplandığı, işlenme maksadı, bu verilerin kimlerle paylaşıldığı, konuyla alakalı yasal sebepler ve tüketici olarak sizin hakları noktasında tüm aşamalarla ilgili şeffaflığı sunmak ve paylaşmak durumundayız.

1. Verilerin Sorumlusu

KVKK doğrultusunda bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin sorumluluğu web sitemizdir. Bu aydınlatma metninde ifade edildiği üzere kişisel verileriniz ilgili kanunun 5. ve 6. Maddelerinde ortaya konulan biçimde toplanabilir ve işlenebilir. Bunun sorumluluğu ve yasalara uygun şekilde güvenli olarak saklanması web sitesine aittir. Web sitesi aracılığı ile bize ilettiğiniz bilgilerin tamamı en son teknolojik imkanlar ile korunmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK’nda ifade edildiği üzere ilgili işletme tarafından daha iyi müşteri deneyimi sağlamak, müşteri alışkanlıklarını tespit edebilmek, müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak özel ürünler önerebilmek, tanıtım-pazarlama faaliyetleri, işletme iç süreçlerinde işlevsellik sağlamak, işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesi aşamasında kişisel bilgilerin gerekliliği ve işletmenin ilgili işi yerine getirmesi için diğer sebepler gibi maksatlar ile toplanabilmektedir. Hiçbir durumda üçüncü taraflar ile kişisel bilgileriniz paylaşılmaz. Bunlar en son teknolojik imkanlar ile saklanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Kimlerle Paylaşılabileceği

KVKK çerçevesinde işletmeler gerekli önlemleri almak kaydı ile kişisel verileri toplayabilir ve işleyebilir. İşletmelerin verileri işleme ve paylaşma süreçleriyle alakalı çeşitli kurallar söz konusudur. Şirket tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, müşteri ilişkileri yönetimi, işle alakalı süreçlerin yönlendirilebilmesi ve müşteri ile görüşmeler gibi sebeplerle ilgili taraflar kişisel verileri paylaşabilir. Ayrıca işletmeler iş ilişkisi içerisinde oldukları paydaşlarla ve diğer iş ortakları ile de gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydı ile verileri paylaşabilir. Yasal olarak bu şekilde hakkımız bulunmasına rağmen işletmemiz pazarlama faaliyetleri maksadı ile üçüncü taraflarla veri paylaşımı yapmaz. Pazarlama faaliyetleri veya diğer herhangi bir amaçla üçüncü taraflarla hiçbir şekilde ticari ilişki içerisinde olduğumuz bireylerin verilerinin paylaşılması biçiminde herhangi bir faaliyetimiz yoktur. Kısacası web sitesi politikamız gereği paylaştığınız kişisel bilgiler yasalara uygun biçimde toplanabilir, saklanabilir ve üçüncü taraflarla hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır.

4. Veri Sahibi Hakları

Veri sahibi olarak ilgili kimselerin 6698 Sayılı KVKK çerçevesinde bazı hakları bulunmaktadır. Bu haklar aşağıda paylaşılacaktır. Aşağıda ifade edilen haklarla ilgili bizimle iletişime geçmeniz durumunda en geç otuz (30) gün içinde size yanıt vermek ve talebinizi dikkate almak durumundayız. Web sitesi olarak bu kanunda belirtilen haklarınızı kullanmanız durumunda dikkate alacağımızı önemle vurgulamak isteriz. Eğer bir talebiniz olursa ilgili yasa gereğinde bu talep tarafımızdan mutlaka dikkate alınacaktır. KVKK 11. Maddesine göre veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz. Bunlar:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Veri sahipleri bilgilerinin işlenip işlenmediğini veya eğer kayıt altında bilgileri varsa bunların silinmesini talep edebilir. Bunun için web sitesi başvuru formunu doldurabilir, elektronik imza, mobil imza, eposta veya telefon aracılığı ile bizimle irtibat kurabilirsiniz. Ayrıca dileyen kimseler noter aracılığı ile iadeli taahhütlü mektup ile başvuru yapabilir. Ek olarak kanunun güncellenmesi ve ortaya çıkacak yeni yöntemler ile başvuruları dikkate almak durumundayız.

Başvuru yaparken isim, soyisim, imza (yazılı başvuru varsa), T.C. kimlik numarası (eğer yabancı uyruklu iseniz pasaport numarası), tebligat adresiniz, e-posta ve telefon numaranız ve talebinizle ilgili konuda açıklamayı tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Web sitesi gelecek başvuruları en geç otuz (30) gün içinde yanıtlamak durumundadır.

Kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmanız neticesinde size daha iyi bir kullanıcı deneyim sağlamayı hedefliyoruz. Sizler için daha doğru ürünlerin/hizmetlerin tespit edilmesi, ihtiyaçlarınızın doğru biçimde netleştirilmesi ve kendinize uygun deneyimler yaşamanızı hedefliyoruz. Bunun sonucunda ise nihai karar size ait olmakla birlikte kullanıcı deneyiminizi mümkün olan en uygun biçimde sağlamayı planlıyoruz. En nihayetinse sizler için daha uygun ürün/hizmet sunulması, firma faaliyetlerinin ilgili taraflara iletilebilmesi, blog kısmında görüşlerinizi paylaşabilmeniz, üyelik sayesinde çeşitli avantajlardan yararlanmanız gibi deneyimleri yaşamanız amaçlanmaktadır.

Web sitemizin blog kısmında bireyler düşüncelerini ortaya koyabilmektedir. Bu bilgiler veya düşünceler tamamen ilgili kişinin kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Tüm bireyler kendi düşünce ve yazdıklarından sorumludur. Bunlarla alakalı sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıca bu kısımlarda ortaya konulan bilgiler isteyen herkes tarafından görüntülenebilmektedir. Bu sebeple kişisel bilgiler başta olmak üzere, ortaya koyduğunuz tüm bilgilerin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır. Herkesin görüntüleyebileceği platform olması münasebetiyle başkalarının bilmesini istemeyeceğiniz bilgileri kesinlikle paylaşmayınız. Blog kısmında herhangi bir konuda bilgi paylaşmadan önce dikkatli davranmanız önerilmektedir.

Size uygun kampanya, bilgilendirme veya diğer bilgilerin iletilmesini istemiyorsanız üyelik kısmında ‘’tarafıma elektronik posta gönderilmesini istiyorum’’ seçeneğini işaretlemeyiniz. Daha önceden kaydolduysanız bunun iptal edilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız web sayfamızı kullanmamanız gerekmektedir. Ayrıca daha önce tarafımızdan elde edilmiş verilerin silinmesini talep ediyorsanız bizimle portakaltez@gmail.com mail adresi üzerinden veya telefon numaralarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca üst kısımda bahsedilen ilgili yasanın ifade ettiği biçimde alternatif başvuru kanallarından dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede dikkate alınacak ve daha önceden var olan tüm bilgileriniz sistemimizden silinecektir. Yasal olarak haklarınız tarafımızdan korunmaktadır. Gizlilik konusunda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı olduğumuzu belirtmek isteriz.

Web sitemiz kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Bu bilgiler yalnızca şirket içi işleyişin sağlanması ve varsa devam eden hizmet sürecinizle alakalı sizinle iletişime geçmek maksadı ile kullanılacaktır. Hizmet süresi sonra erdiğinde sizinle iletişime geçilmesini istemiyorsanız üst kısımda ifade edildiği gibi bizimle iletişime geçmek suretiyle bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz yalnızca yasal yaptırımlar durumunda ilgili taraflara (adli makamlara) iletilebilir (Örneğin hakkınızda bir dava açılması neticesinde yasal merciler tarafından bizden bilgi talep edildiğinde). Bu ve buna benzer yasal zorunluluklar dışında kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Kişisel bilgiler web sitesi dışında hiçbir üçüncü tarafla paylaşılmaz ve çeşitli amaçlarla ve/veya pazarlama faaliyetleri maksadı ile işlenmez.