Biçimsel Tez Düzenleme

Gelişen teknolojik imkanlarla birlikte akademik camianın olanakları da artmıştır. Bilimsel araştırmalar artık eski dönemlere göre daha kolay yapılmakta, kaynaklara erişim son derece pratik hale gelmiştir. Buna ek olarak biçimsel tez düzenleme konusu diğer tüm aşamalar gibi bahsi geçen durumdan nasibini almıştır. Çünkü 20 yıl önceki bilgisayarlar ve yazmak için kullanılan programlar ile şimdikiler arasında dünyalar kadar fark bulunmaktadır. Hal böyle olunca da öğrencilerden beklentiler artmış ve yazım kılavuzuna tam manası ile uyum göstermeyen bilimsel araştırmalar kabul edilmemiştir. Ortalama düzeyde eğitim alan kimselerin Microsoft Word programını kullanması zaten normaldir ancak formatla ilgili düzenlemeler için ileride derecede Word kullanmak gerekiyor. Kısacası akademik seviyesi ne olursa olsun öğrencilerin bir kısmı içerik açısından çalışmalarını tamamlıyor ve devamında ise format düzenini sağlayamadıkları gerekçesi ile düzenleme alıyorlar. Eğer programı kullanma noktasında sınırlı düzeyde bilginiz varsa yapmanız gereken ilgili akademik çalışmanın son halini, enstitü yazım kılavuzunu, bizden neler istediğinizi ve teslim almak istediğiniz tarihi iletiniz. Yapılacak inceleme neticesinde biçimsel tez düzenleme noktasında ortaya konulması gereken emek hesaplanacak ve buna istinaden teklifimiz size iletilecektir. Eğer teklifimizi onaylarsanız başlangıç prosedürleri hakkında bilgi vereceğiz. Detaylı bilgi almak için bize ulaşabilir veya aşağıdaki başlıkları incelemek suretiyle kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

1. Biçimsel Tez Düzenleme Merkezi

Çoğu insan formatla ilgili aşamaları gereksiz görmektedir. Çünkü mühim olan içerik, düzene ne gerek var gibi anlayış bazı durumlarda öne çıkmaktadır. Oysa biçimsel tez düzenleme merkezi olarak bize göre belirli bir intizam olması olağandır. Ancak bizim itirazımız mantıktan uzak ve Word programında otomatik olarak oluşturulması mümkün olmayan taleplerin olmasıdır. Örneğin biçimsel tez düzenleme açısından aşağıdaki Tablo 1 üzerinde yer alan örnek incelenebilir.

Göreceğiniz üzere tablo yazısı otomatik verilmiştir. Ancak bazı yazım kılavuzuları der ki, tablo ve rakam yazısı üst satırda, alt satırda ise ilgili tablo veya şeklin adı verilsin. Oysa bunu Word programı yapamaz. 1 kez enter tuşuna basarak tezde bu kısımları ayırmanız gerekir. Pek çok insan tez yazarken bu denli basit bir işleme neden itiraz edildiğini hala anlayamamış olabilir ancak tablo ya da şekil listesi meydana getirirken aşağıdaki örnekte olduğu gibi alt satıra geçerseniz otomatik şiste oluşmaz. Çünkü bilgisayar sadece üst satırdaki tablo ve no görecektir ve listeye de sadece bunları yansıtır. Oysa bu örnekteki gibi durumlar pek çok enstitünün yazım kılavuzunda görülmektedir.

Tablo 1.

Biçimsel Tez Düzenleme Örneği

Başlık 1Açıklama 1Açıklama 2
Değer 1Değer 2Değer 3

2. Biçimsel Tez Düzenleme Nedir?

Aslında giriş kısmında kabaca yanıt vermiş olsak bile, biçimsel tez düzenleme nedir? Sorusuna birlikte yanıt arayalım. En temel şekilde açıklayacak olursak meydana getirilen herhangi bir akademik çalıştayın yazım puntosu, kenar boşlukları, başlık stili, paragraf başı olması ya da paragraflar arasında ne kadar boşluk olması gerektiği gibi konularla ilgili olarak yapılan işlemler bütünü biçimsel tez düzenleme olarak tanımlanır. Her ne kadar okuldan atılmanıza sebep olmaz gibi görünüyor olsa bile eğitim aldığınız enstitü tarafından yayınlanan kılavuza uygun biçimde format düzenleme işlemini yapmazsanız terzin onaylanması mümkün olmaz. Kısacası düşündüğünüzden daha mühim bir konu olduğundan dolayı üzerinde durmanız önemle rica olunur. Eğer Microsoft programını çok iyi kullanamıyorsanız bizden profesyonel hizmet alabilirsiniz.

3. Biçimsel Tez Düzenleme Ücretleri

Toparlayacak olursak bu incelemeyi yapan kimselerin formatla alakalı teklif almak istedikleri çıkarımında bulunabiliriz. Çoğu kez vurguladığımız üzere biçimsel tez düzenleme için bazı bilgilere gereksinim duyuyoruz. Çünkü öyle bir dosya gelir 10 birim saatlik iş yapılması gerekir, bir başka işte ise 40 birim saat iş gerekebilir. Bizim bunu algılamamız için kesinlikle ön inceleme yapmamız icap eder. Tüm bu anlatılanlara rağmen biçimsel tez düzenleme ücretleri hakkında fikir sahibi olmanız için ortalama 50 sayfalık dokümanın düzenlenmesi 1.500 Türk Lirası civarında olabilir.

Sık Sorulan Sorular

Biçimsel tez düzenleme dediğimiz şey Microsoft Word programında format düzenlemesidir. Bildiğiniz üzere fakülteler ve enstitüler çeşitli format düzeni yayınlamakta ve siz tez ya da dönem projesi yazarken bunları uygulamak durumundasınız. Bu kriterler kapak ve içindekiler listesinden başlamak üzere yazı puntosu, kaynak gösterme biçimi ve diğer tüm düzenle alakalı konulardır. Kısacası hazırlayacağınız tezin belirli bir düzende intizam etrafında ortaya konulması gerekiyor. Bunu da ancak biçimsel tez düzenleme ile sağlayabilirsiniz.

Tez düzenleme süreci hakkında değerlendirme yapılabilmesi için öncelikle çalışmanızın son halini, enstitünün yazım kılavuzunu, teslim tarihini ve bizden neler istediğinizi birkaç cümleyle iletmeniz gerekiyor. Yapılacak değerlendirme neticesinde teklifimizi size iletiyoruz. Eğer onay verirseniz anlaşılan tarihte gerekli işlemleri yapıp tarafınıza dosyanızı teslim ediyoruz. İçerikle ilgili düzenleme varsa bize talep edilenleri madde madde iletiyorsunuz ve biz de bu kontrol listesi üzerinden yapılacak işlemleri sıralıyoruz. Eğer size yardımcı olabileceksek arzu ettiğiniz düzenlemeleri bu liste üzerinden programa alıyoruz. 

Biçimsel tez düzenleme hizmetinde en önemli husus güncel yazım kılavuzunu kullanmaktır. Bunu söylemeye bile gerek yok diye düşünüyor olabilirsiniz ancak üniversitelerin web sitesinde birkaç farklı kılavuz yer alabilmektedir. Üstelik bunun isminin de tez yazım son gibi yaptıklarından dolayı öğrenciler hangisinin güncel olduğunu zaman zaman anlayamamaktadır. Kısacası en önemli hata güncel olmayan kılavuzun kullanılmasıdır. Buna ek olarak onlarca kriter bulunmakla birlikte yazım düzeni, kenar boşluklar, satır aralıkların, başlık stilleri, ön bölümler ve tezin arka bölümleri olarak tabir edilen ekler ve kaynakça kısmı odaklanılan diğer önemli noktalardır.