Tez Türleri

Nasıl ki eğitim programlarında çeşitli seviyeler vardır, benzer şekilde akademik çalışmaların farklı programlarda kullanılan çeşitleri bulunmaktadır. Söz konusu programlara yönelik olarak farklı tez türleri bulunmaktadır. Bunlar önlisans programlarından başlamakta ve devamında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde farklı isimlerle anılmaktadır. Örneğin önlisans eğitimi gören bireyler mezun olmadan önce yönlendirilmiş çalışma adı altında akademik içerikli bir çalışma yazmak zorundadır. Aslında bunun tezlerden ya da dönem projelerinden farklı bir noktası yoktur. Her halükarda akademik çalışma akademik çalışmadır ve birkaç sayfalık ödev hazırlıyor olsanız dahi temel mantık hep aynı işler. Bildiğiniz üzere tez, ödev ya da makale yazım sürecinde insanların odaklanması gereken bilimsel dayanak sunmak ve konunun akışını buna göre tasarlamak olacaktır. Ancak bu doktora tezi intihal yapmayalım, ancak lisans tezlerinde kafamıza göre intihal yapabiliriz gibi durum söz konusu olamaz. Kısacası tüm akademik çalışmaları ciddiye almak ve bilimsel açıdan olması gerektiği gibi yazmak icap eder.

1. Tez Türleri Nelerdir?

Giriş kısmında kabaca değindiğimiz tez türleri nelerdir? Hususunu biraz daha açmak gerekirse, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarında meydana getirilmesi gereken tezlerin farklı isimlerle nitelendirilmesi diyebiliriz. Çünkü lisans bitirme tezi ile doktora tezi aslında aynı şeyi ifade eder. Aradaki farklılık tamamen ilgili akademik seviyeden dolayı farklılık meydana getirmektedir. Genellikle talebelerin inceleme yaparken tez türleri hususunda inceleme yaparken bu şekilde araştırma yaptıkları bilinmektedir. Bunun doğal sonucu olarak herkes kendi eğitim düzeyine uygun olan tez türüyle alakalı araştırma yapmaktadır.

2. Yüksek Lisans Tezi

Dört yıllık fakülte eğitiminin sona ermesiyle birlikte lisansüstü programlarda eğitime başlanabilir. Dileyen kimseler tezli veya tezsiz olacak biçimde lisansüstü eğitimine başlar ve aynı programda yüksek lisan tezi ya da yüksek lisans dönem projesi yazmak durumunda kalır. Bu akademik düzeyde mühim olan öncelikle derslerin tamamlanmasıdır. Eğer dersler tamamlanırsa devamında artık tez ya da dönem projesi yazma aşamasına geçilir. Ancak bir (1) tane ders bile kalsa kesinlikle akademik çalışma hazırlama aşamasına geçilemez. Bu nedenledir ki alttan ders bırakmamak adına dikkatli olmak gerekiyor ki dönem kayıpları meydana gelmesin.

3. Doktora Tezi

Akademik düzeyler arasında en üst basamak doktora tezi yazmak olarak bilinir. Çünkü eğer akademisyen olup doçentlik sınavlarına vs. girmeyecekseniz eğitim artık sizin için bitmektedir. En azından üniversitede. Çünkü lisans, yüksek lisans ve doktorayla birlikte sizin için kariyer basamakları eğitim hayatında tamamlanmış olacaktır. Doktora tezleri yüksek teknik beceri ve yeni buluşlar içermek durumunda olduğundan dolayı son derece özel çalışmalardır. Bu sebeple ortalama düzeydeki bireylerin bunu meydana getirmesi genellikle pek karşılaşılan bir durum değildir.

4. Bitirme Tezi

Genellikle lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin mezun olma sürecinde bitirme tezi ismini kullandıkları bilinir. Aslında bir grup lisans tezini, diğer grup ise yüksek lisans tezini kast etmektedir. Ancak bu isimler yerine insanlar daha kısa olan halini tercih etmektedir. Zaten kendi arkadaş çevrelerinde oldukları için kimse de seviyesinin ne olduğunu sormayacaktır. Toparlayacak olursak bitirme tezi ifadesi tez türleri açısından her iki akademik seviyenin ortak ismi olarak karşımıza çıkıyor gibi düşünülebilir.

5. Master Tezi

Yüksek lisans akademik seviyesi İngilizce dilinde kısaca ‘’master’’ olarak biliniyor. Kısacası yüksek lisans tezi ile master tezi tam manası ile aynı bilimsel araştırmaları kastediyor. Burada bitirme tezi kısmında anlatıldığı üzere farklı kesimlerin farklı isimleri kullanması durumu nedeniyle eş anlamı sözcük grubundan söz edilebilir. Sonuç itibariyle tez türleri arasında master tezi olarak ifade edilmiş olan betimleme aslında bizim için yüksek lisans tez hazırlama konusundan hiçbir farklılık içermez. Tüm akademik seviyelerle alakalı olarak kapsamlı bilgi almak ya da profesyonel destek hizmeti almak için bizimle irtibat kurabilirsiniz.