Dönem Projesi Yazma

Bilindiği üzere lisansüstü programlar yüksek lisans programları ile başlamaktadır. Yüksek lisans programları ise kendi içerisinde iki farklı alternatife sahiptir: Tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans. Öğrenci sayısı açısından bakıldığında muhtemeldir ki tezsiz yüksek lisans dönem projesi yazma icap eden programlar daha çok öğrenciye sahiptir. Bu durumun ortaya çıkmasında zannediyoruz ALES isimli sınavdan muaf tutulan bu programlar olmuştur. Artık 4 yıllık fakülteden mezun olan kimseler herhangi bir sınava tabi olmadan direkt olarak tezsiz programlara başvuruda bulunabilmektedir. Bu ise söz konusu programlara ilginin artmasına katkı sağlamıştır. Açıkçası vakıf üniversiteleri zaten bu sınavlardan düşük puan talep ediyordu. Ek olarak söz konusu ALES sınavı gerçekten üniversite mezunu için kolay bir sınavda ve barajı geçmek çok kolaydı. Yine de insanlar sınavın zor olması nedeniyle değil; bu prosedürle uğraşmamak adına ilgiyi düşük tutuyordu diye düşünüyoruz.

 

 

1. Dönem Projesi Yazdırma Hizmeti

Geride kalan yıllara şöyle bir bakıldığında her daim tezsiz programlara olan ilgi git gide artmıştır. Bu sebepledir ki dönem projesi yazdırma hizmeti almak isteyen bireylerin sayısında artış aynı paralelde gözlemlenmiştir. Çünkü öğrenci sayısı artıyor ve dolayısıyla profesyonel desteğe gereksinim duyan bireylerin arayış içine girmeleri ihtimali de çoğalmaktadır. Kısacası dönem projesi yazma aşamasına gelindiğinde çeşitli sebepler bireyler yeterli vakit ayırma imkanı bulamayabilir. Çoğu öğrenci kendisi yazıyor olmasına rağmen bazı kimseler yeterli vakit ayıramıyor. İşte tam bu noktada bizim gibi profesyonel hizmet verenlerden yardım alınması neredeyse kaçınılmaz olmaktadır.

 

 

2. Dönem Projesi Nasıl Yazılır?

Yasal prosedürler açısından dönem projesi nasıl yazılır? Diye merak edenler için öncelikle derslerin başarı ile tamamlanması icap eder yanıtını paylaşmak gerekiyor. Şöyle ki dersler tamamlanmadan yüksek lisans projesi aşamasına geçilemez. Çünkü öğrenciler için dönem projesi yazma aşamasının başlayabilmesi ancak ve ancak tüm derslerden başarılı ile geçmekle mümkündür. Bu nedenledir ki alttan ders bırakmamak lisansüstü öğrencileri için normalden kat be kat önemlidir.

 

 

 

3. Dönem Projesi Ne Kadar Sürede Yazılır?

Genelde 1 yarıyıl ya da 2 yarıyıl süre verilmektedir. Buna rağmen dönem projesi ne kadar sürede yazılır? Denildiğinde biz bu süreleri önermiyoruz. Çünkü bu zaman zarfları ağırlıklı olarak uzun olarak tabir edeceğimiz türdendir. Kanuni olarak böyle bir tanımlanmış olmasına rağmen dönem projesi yazma aşaması için bu denli uzun süreler önermiyoruz. Öncelikle sizin konudan uzaklaşma ihtimaliniz çok yüksektir. Diğer taraftan danışman öğretim üyesinin sizin çalışmanızı unutması ve nerede kalındığı noktasında kopukluk yaşaması muhtemeldir. Bu bilgilerden hareketle biz yüksek lisans dönem projesi çalışmasının en fazla 2 veya maksimum 3 ayda tamamlanmasını öneriyoruz.

 

 

 

4. Dönem Projesi Kaç Sayfa Olmalı?

Çoğu kez dönem projesi kaç sayfa olmalı? Sorusu ilk karşılaştıklarımızdan olmaktadır. Açıkçası bizim özel tercihimiz ya da yönlendirmemiz söz konusu değildir. Ancak dönem projesi yazma aşamasıyla ilgili uzun yıllardır hizmet verdiğimiz için bizim zihnimizde meydana gelmiş ana çerçeve vardır. Net olarak konuşmak gerekirse yüksek lisans dönem projelerinin 35- 45 sayfa civarında olmasını öneriyoruz. Fazlasına gerek olmadığına inanıyoruz.

 

 

 

5. Dönem Projesi Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tez/proje niteliğinde olması fark etmeksizin tüm akademik çalışmalar benzer şekilde hazırlanır. Aslında dönem projesi yazarken nelere dikkat edilmelidir? Diye merak edenler için herhangi bir akademik çalışmadan farklı değildir yanıtı paylaşılabilir. Birkaç örnekle dönem projesi yazma aşamasında yapılacakları sıralayacak olursak, öncelikle dürüst olmak gerekiyor. Dürüstlük sadece normal hayatımızda değil; hayatın herhangi bir noktasında aynı şekilde gereklidir. Yararlanılan kaynakları dürüst biçimde göstermek çok önemlidir. Devamında ise somut olarak ulaşılan kaynaklara atıf yapılması elzemdir.

Bahsedilen bu iki madde dışında geriye kalanlar ise ağırlıklı olarak danışmanla alakalıdır. Her şeyden önce önerimiz yapılan tüm işlemleri danışman onayına sunmanız olacaktır. Çünkü danışman onayına sunulmamış çalışmanın ileride başarısız kabul edilmesi gibi durumlar oluşabilir. O halde yüksek lisans öğrencisi olarak yapmanız gereken enstitü tarafından size atanmış olan danışmanla sürekli görüşmek ve kendisinde geri bildirim almak olmalıdır. Tabii ki kaynak nasıl taranır, arama motorları en verimli şekilde nasıl kullanılır ya da yazma yetisi nasıl geliştirilir gibi kendimizle ilgili olan maddeler de yüksek lisans projesi yazma performansımızı etkilemektedir. Ancak siz öncekileri hallederseniz geriye önemli bir problem kalmayacağını düşünüyoruz ve daha önemlisi bunu daha önce çok kez deneyimlemiş bulunuyoruz.

 

 

 

6. Dönem Projesi Yazdırma Danışmanlığı Ücretleri

Konu profesyonel destek hizmetleri olunca öğrencilerin dönem projesi yazma noktasında yapacakları arayışın ne şekilde yönlendirileceği mühim hale gelmiştir. Burada dönem projesi yazdırma danışmanlığı ücretleri hakkında genel manada fikir vermeye çalışacağız. Şöyle ki öncelikle resmi olmasa bile biz elli (50) sayfadan fazla yüksek lisans projesi yazılmasını önermiyoruz. Bu çerçevede 35- 45 sayfa civarının ideal aralık olduğunu düşünüyoruz. Son olarak anket uygulamasını dönem projeleri için tavsiye etmiyoruz. Anlatılanlardan hareketle yukarıdaki çerçeve etrafında meydana getirilecek yüksek lisans dönem projesinin 8.000 ile 9.000 TL civarında ücretler yazılabileceğini düşünüyoruz ki bu başlangıç rakamlarıdır.

 

 

 

7. Dönem Projesi Yazma Örnekleri

Son kısımlara gelirken süreçle alakalı fikir edinmek isteyen talebelere yönelik dönem projesi yazma örnekleri sunmak gerekebilir. Pek çoğunuzun bildiği üzere tezli programdakiler için işler görece kolaydır. Çünkü tez merkezi üzerinden milyonlarca teze erişmek mümkündür. Ancak maalesef ki yüksek lisans dönem projesi yazma aşamasında olan bireyler bu denli çok örneklere web siteleri üzerinden ulaşamaz. Bunun sebebi ise tüm dönem projelerinin arşivlenmesi biçiminde herhangi bir çalışma yapılmamasıdır. Ancak eğitim gördüğünüz üniversitenin kütüphanesinden ya da bazı üniversitelerin dijital altyapılarından dönem projesi örneğine ulaşmanız mümkündür. Aslında genel itibariyle yüksek lisans tezinden inanılmaz farklı olduğunu ifade etmek mümkün değildir.

Detaylarla alakalı bilgi almak ya da hizmet başvurusunda bulunmak adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.